W dobie szybkiej gospodarki konsumenckiej rola szkoleń jest nie do przecenienia. Postępującej globalizacji ekonomicznej towarzyszy duża labilność przepisów, co bezpośrednio wpływa na organizację pracy w firmach. Chwiejne prawo, często zmieniane interpretacje podatkowe czy stanowiska innych urzędów to codzienność pracy służb kadrowych i płacowych firm. Dlatego jedynym wyjściem czasami pozostaje udział w merytorycznych szkoleniach oferowanych na rynku.

Firma szkoleniowa Biuro Kadr i Płac to właśnie rzetelna, szybka i wszechstronna odpowiedź na takie właśnie potrzeby pracodawców i członków ich załogi. Oferuje szkolenia głównie z dziedziny obliczania wynagrodzeń (w tym w sferze budżetowej), rozliczania lity płac za wszystkich członków załogi, korekt lity płac, dokumentów ubezpieczeniowych i podatkowych, podróży służbowych, prawa pracy itd. (szczegółowe propozycje w zakładce „O firmie”).

Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, Biuro Kadr i Płac oferuje szkolenia w różnych formach: otwarte, zamknięte, elektroniczne. Ich cechą charakterystyczną jest interdyscyplinarne ujęcie tematu: jednocześnie z punktu widzenia prawa pracy, cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych i podatkowego.