Od 1 stycznia 2019 roku  wzrosła kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynosi ono 2250 zł brutto.