Biuro Kadr i Płac – Renata Majewska

Biuro Kadr i Płac zaprasza chętnych do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych w formie otwartej i zamkniętej (na zamówienie). Oferta jest skierowana zarówno do dużych podmiotów jak i małych firm.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt na numer: 884 933 444 (Renata Majewska).

Na szkolenia zapraszają również: Akademia Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, Warszawa, Centrum Szkoleniowe EDUKATOR Sp. z o.o., ul. Jasna 1, Warszawa, Polbi Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o., ul. Boczna 12, Wrocław oferujące szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone przez Renatę Majewską.

 

Najbliższe szkolenia

 

Listopad 2020 (on-line, webinarium)


  16 listopada 2020 roku Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Szkolenie on-line – Organizator: Polbi Sp. z o.o. (tel. 22 629 13 88)

  Warszawa, 20 listopada 2020 roku PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Sektor budżetowy.

Szkolenie on-line – Organizator: Polbi Sp. z o.o. (tel. 22 629 13 88)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFŚS 2020)

Szkolenie on-line – Organizator: Polbi Sp. z o.o. (tel. 22 629 13 88)

 

 

Oferta szkoleniowa

Tematyka szkoleń – przykładowe, najbardziej popularne oraz archiwalne zagadnienia omawiane podczas dotychczasowych szkoleń:

▶️  Najnowsze zmiany w prawie pracy, zasiłkach i składkach – z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji kodeksu pracy.

▶️  Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników.

▶️  Odprowadzanie składek od umów cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania zleceń.

▶️  Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków z uwzględnieniem wskaźników płacowych i kwot wolnych.

▶️  Trudne przypadki na liście płac.

▶️  Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych (wskaźniki podatkowe i płacowe, orzecznictwo i interpretacje urzędowe).

▶️  Podróże służbowe dla dociekliwych.

▶️  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników (problematyka związana z rekrutacją, stosunkiem pracy i rozstaniem).

▶️  Jak obliczać wynagrodzenia nauczycieli?

 

Cennik szkoleń

Cena szkolenia otwartego wynosi:

  • od 300 zł za godzinę wykładu
  • od 1500 zł za dzień szkoleniowy (trwa zwykle 6 godzin).

Podane ceny mają charakter minimalny i podlegają indywidualnym negocjacjom w zależności od: charakteru wykładu, liczby uczestników, miejsca szkolenia (dojazdowe – miejscowe) i czasu jego trwania.

Cena szkolenia zamkniętego (organizowanego przez firmę zapraszającą) jest wyższa i wynosi zwykle od 2000 zł za dzień szkoleniowy. Cena podlega indywidualnym negocjacjom.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 884 933 444.

 

 

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w 2019 roku

  AKTA OSOBOWE 2019. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. RODO W KADRACH. Szkolenie – Dokumentacja kadrowa 2019. Rewolucyjne zmiany – akta osobowe na nowych zasadach. RODO – ochrona danych osobowych w dziale kadr. Dokumentacja pracownicza na podstawie najnowszego rozporządzenia z 13 września 2018 roku (Dz. U. z 2018, poz. 2369), prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej – skrócony okresu przechowywania, elektronizacja.


  ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – ZFŚS 2019. Zakładowy fundusz socjalny. Działalność socjalna, ZFŚS 2019 – zasady tworzenia, aktualne wysokości odpisów, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń, dokumentacja i regulaminy. RODO – dane osobowe na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego.


  PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA – NAJNOWSZE ZMIANY. Szkolenie – Najnowsze zmiany prawa pracy 2019. Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i jej elektronizacja, ochrona danych osobowych pracowników – wdrożenie rozporządzenia RODO.


  PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – PPK 2019. Pracownik, pracodawca i środki w pracowniczym planie kapitałowym. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe oraz pozostałe zmiany kadrowo-płacowe 2019.


  POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW 2019. KWOTY WOLNE. Rewolucyjne zmiany w egzekucji ze zlecenia w 2019 roku. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, rola pracodawcy, egzekucja administracyjna i sądowa, zbieg egzekucji, maksymalne potrącenia i kwoty wolne, wzory dokumentów.