III. ĆWICZENIA PŁACOWE DLA DOCIEKLIWYCH W 2016 ROKU
(z uwzględnieniem wskaźników podatkowych i płacowych oraz najnowszego orzecznictwa i urzędowych interpretacji)

Szkolenie jest prowadzone w sposób praktyczny, właściwie wyłącznie na podstawie życiowych przykładów. Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje w aspekcie interpretacji resortu pracy, organów podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa sądowego w tych kwestiach. Uczestnicy będą mogli na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

 1. Wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu (tzw. częściowe)
  • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, kiedy pracownik był chory
  • wynagrodzenie za jeden dzień w miesiącu, przez którego resztę zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim
  • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, kiedy pracownik był na urlopie wychowawczym / bezpłatnym
  • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, w którym pracownik był na urlopie wypoczynkowym lub szkoleniowym / płatnym zwolnieniu od pracy
 2. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop
  • wliczanie do podstawy wymiaru premii, nagród i wynagrodzenia za nadgodziny,
  • uwzględnianie w podstawie wymiaru miesięcy, kiedy pracownik chorował parę dni bądź cały miesiąc
  • kiedy uzupełniamy podstawę wymiaru, a kiedy nie
  • składniki wypłacone z opóźnieniem – czy wchodzą do podstawy wymiaru
  • współczynnik ekwiwalentu, w tym dla niepełnoetatowców, niepełnosprawnych i pracowników szpitali
 3. Wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe
  • definicja normalnego wynagrodzenia
  • stawka osobistego zaszeregowania
  • czy dzielnikiem są godziny normatywne, czy wynikające z rozkładu czasu pracy\
  • czy do podstawy wymiaru wliczamy premie i dodatki do wynagrodzenia
 4. Odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
  • wliczanie składników za okresy dłuższe niż miesiąc
  • czy stosujemy współczynnik ekwiwalentu
  • stała stawka miesięczna w miesiącu, kiedy zatrudniony chorował
 5. Dodatki wyrównawcze
  • dodatki wyrównawcze ze stałej stawki miesięcznej oraz ich zmniejszanie z tytułu choroby i innej nieobecności
  • dodatki wyrównawcze ze stałej stawki miesięcznej w razie przeniesienia w trakcie miesiąca
  • dodatki wyrównawcze ze składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc
  • dodatki wyrównawcze za okresy dłuższe niż miesiąc
 6. Wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • kiedy wyrównanie konieczne, a kiedy nie
  • przeliczanie na godziny pracy
  • stawki miesięczne i zmienne
 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • jak ustalać staż trzynastkowy
  • czy wliczamy urlop macierzyński i czas choroby
  • rozliczanie dodatków do wynagrodzenia wypłacanych za czas zwolnienia lekarskiego
  • ustalanie podstawy wymiaru
 8. Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe i szkoleniowe oraz płatne zwolnienia od pracy
 9. Wynagrodzenie za czas odsunięcia od pracy podczas wypowiedzenia