PODRÓŻE SŁUŻBOWE DLA DOCIEKLIWYCH

warsztaty dla średnio- i zaawansowanych
(prawo pracy, składki i podatki)

 1. Poprawne ustalanie miejsca pracy różnym grupom pracowników
  • Jak wyznaczyć miejsce pracy pracownikowi stacjonarnemu?
  • Czy każdemu pracownikowi mobilnemu można ustalić obszarowe miejsce pracy?
  • Co to jest ruchome miejsce pracy?
  • Jakie są kryteria prawidłowego wyznaczania miejsca pracy?
  • Co grozi szefowi za nieprawidłowe określenie miejsca pracy w umowie o pracę?
  • Kiedy wymienieni pracownicy pozostają w podróży służbowej?
 2. Czas pracy w podróży służbowej oraz czas trwania delegacji
  • Czy do czasu pracy zaliczamy cały okres przejazdu do miejscowości docelowej i z powrotem?
  • Jakie są konsekwencje naruszenia norm odpoczynku w trakcie wyjazdu służbowego?
  • Kiedy zatrudnionemu służy gwarancja wolnego dnia po późnym powrocie z delegacji?
  • W jaki sposób ustalać czas trwania podróży krajowej i zagranicznej?
 3. Pomniejszanie diet krajowych i zagranicznych – skutki podatkowe i składkowe
  • Jak zmniejszamy diety z racji bezpłatnego zapewnienia pracownikowi częściowego wyżywienia: od dobowej stawki diety, czy od diety obliczonej z uwzględnieniem czasu trwania delegacji? (interpretacja resortu pracy)
  • W jaki sposób skalkulować część diet podlegających podatkowi dochodowemu i składkom oraz objętą zwolnieniem w razie bezpłatnego zapewnienia częściowego pożywienia?
  • Czy pełna wartość zapewnionego pracownikowi bezpłatnie całodziennego pożywienia korzysta z ulgi z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updf i z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego? (rozbieżne stanowiska fiskusa i sądów administracyjnych)
  • Czy posiłek profilaktyczny udostępniony pracownikowi w trakcie podróży służbowej powoduje zmniejszenie diety z tytułu obiadu? (interpretacja resortu pracy)
 4. Refundacja kosztów przejazdu z delegacji krajowej i zagranicznej
  • Kiedy pracownik może podrażać samochodem?
  • Jak ustalać zwroty z tego tytułu?
  • Czy stawka za 1 km przebiegu pojazdu musi być maksymalna?
 5. Dojazdy miejscowe taksówką podczas krajowej i zagranicznej delegacji
  • Czy pracodawca musi zwracać pracownikowi takie koszty?
  • Kiedy refundacje z tego tytułu korzystają ze zwolnień podatkowego i składkowego, zwłaszcza w delegacji zagranicznej?
  • Czy zakład musi się godzić na oddanie pracownikowi rzeczywistych wydatków na dojazdy lokalne?
  • Czy można oddać pracownikowi takie koszty w wysokości faktycznie poniesionej i jakie są tego konsekwencji podatkowe i składkowe?
 6. Zwrot kosztów noclegów podczas krajowej i zagranicznej delegacji
  • Czy kierowcy śpiącemu w tirze należy się ryczałt?
  • Jakie są skutki przekroczenia limitu noclegowego?
  • Czy zapewnienie bezpłatnego noclegu przez pracodawcę podlega składkom i podatkowi?
 7. Porównanie różnych grup pracowników z pracownikiem wysłanym w podróż służbową
  • pracownik podróżujący w ramach miejsca pracy,
  • pracownik przeniesiony służbowo,
  • pracownik delegowany do pracy za granicę.
  • pracownik czasowo przesunięty na inne miejsce pracy
  • ulgi podatkowe i składkowe przysługujące wymienionym pracownikom w porównaniu z ulgą z tytułu podróży służbowych;
 8. Rozliczanie podróży służbowych
  • Czy udzielenie zaliczki jest obligatoryjne?
  • W jakiej walucie udzielamy zaliczki na poczet wyjazdu zagranicznego?
  • Według jakich zasad przeliczamy kwotę do zwrotu pracownikowi po zakończeniu delegacji zagranicznej?
  • Według jakich zasad ustalamy wysokość kosztów podatkowych z tego tytułu w razie zaliczki udzielonej w walucie obcej?
 9. Podróże innych osób
  • podróże służbowe przedsiębiorców i przysługująca im ulga podatkowa
  • podróże służbowe zleceniobiorców i przysługujące mu ulgi podatkowe/składkowe
  • podróże innych osób.