Renata Majewska – Publikacje

  • „Lista płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia, potrącenia, zasiłki i fundusz socjalny” Wydawnictwa CH Beck, Warszawa 2013
  • „Świadczenia pozapłacowe – skutki podatkowe i składkowe” Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014
  • „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne” 2 wydanie, Wydawnictwo CH Beck Warszawa 2015
  • „Podróże pracowników i innych grup zawodowych. Rozliczenia, składki, podatki” Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015