Zainteresowanych nowymi regulacjami prawnymi odnośnie zwolnienia osób do 26 roku życia z opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych zapraszamy na szkolenie pt. „Zerowy PIT dla młodych oraz najnowsze zmiany w płacach 2019/2020”. Szczegóły organizacyjne, szczegółowy program, lokalizacje i ceny szkolenia można znaleźć na stronie z ofertą szkolenia.